Dodatna oprema za Bublitz alarmne sisteme

Dodatna oprema je opcijska in se lahko uporabi v kombinaciji z Bublitz alarmnimi sistemi. V kolikor bi želeli ponudbo posamezne opreme, nam prosimo pišite na info@bublitz-alarm.si.

Alarmna sirena

V primeru poskusa vloma ali zaznave dima, sproži alarmni sistem Bublitz glasen alarmni signal (110dB).

Radijski ročni oddajnik

Zaščiten proti sabotaži s pomočjo Rolling-Code postopka (lahko se integrira v poljubnem številu).

Radijski razširitveni modul B1

Razširitev za radijsko alarmno napravo. S tem je npr. možno imeti poljubno veliko število ročnih oddajnikov in zunanjih javljalnikov/senzorjev. Rolling-Code nudi najvišjo varnost, ne potrebuje vzdrževanja.

Radijski razširitveni modul B2

Razširitev za radijsko alarmno napravo. S tem je npr. možno imeti poljubno veliko število ročnih oddajnikov in zunanjih javljalnikov/senzorjev. Rolling-Code nudi najvišjo varnost, ne potrebuje vzdrževanja.

Radijska solarna zunanja sirena

Sirena / bliskavica brez kablov in z malo vzdrževanja. Sirena ima lastno napajanje, ki se menja na dve leti. Zaščitena proti sabotaži - tudi proti napadu s peno. V vsebino dobave je vključeno sledeče: radijski oddajnik in ročni oddajnik s panik funkcijo.

Samodejni telefonski izbirnik (GSM)

S tem se nemudoma prikliče pomoč (vključno s podatkom, ali gre za vlom ali za požar) 6 telefonskih številk (vlom) in 6 telefonskih številk (požar/nujen primer). Možno je tiho posredovanje alarma.

Samodejni telefonski izbirnik (GSM) B2 (vklop/izklop)

S tem samodejnim telefonskim izbirnikom se dodatno lahko alarmno napravo B2 aktivira in deaktivira prek telefona iz kateregakoli kraja na svetu.

Radijski javljalnik dima

Razširitev naprave za javljanje vloma Bublitz Alarm B1/B2 k napravi za javljanje dima in napravi za javljanje požara. Varovanje s pomočjo Rolling-Code postopka. Preprosta namestitev s samolepilnim magnetnim členom.

Radijski vratni/okenski kontakt

Hitra montaža brez vrtanja, radijski domet: približno 50-60m, uporaba v pomožnih zgradbah (garažah, itd.), ki se nahajajo izven območja dosega alarmnega sistema Bublitz alarma B1/B2.

Dvojni radijski javljalnik gibanja

Kot zajemanja: 100°, širina zajemanja: približno 15 m, radijski domet: približno 50-60m. Uporaba: v pomožnih zgradbah (garažah, itd.), ki se nahajajo izven območja zajemanja Bublitz alarma B1/B2.

Radijski javljalnik vode

Kompakten varnostni sistem za uhajanje vode. Senzor se nahaja spodaj. Pri stiku z vodo nastane v javljalniku vode glasen alarm, ki se prek radija posreduje na alarmni sistem B1 ali B2. Menjava baterije enkrat v letu.

Radijsko stikalo na ključ

Aktiviranje/deaktiviranje alarmnih sistemov od zunaj. Stikalna omarica z zapiralnim cilindrom in 2 svetlobnima diodama, radijska enota z električnim napajanjem v sili. Zapiralni cilinder je zamenljiv. Predpogoj: radijski razširitveni modul.

Radijska kodirana ključavnica

Aktiviranje/deaktiviranje alarmnih sistemov od zunaj. Daljinsko stikalo z digitalno tipkovnico in radijska enota z električnim napajanjem v sili. Predpogoj: radijski razširitveni modul.